Endodoncie

 

Endodoncie – ošetření kořenových kanálků

Ošetření kořenových kanálků je indikováno při nevratném poškození pulpy = „nervu“ zubu. Toto poškození v naprosté většině způsobí bakterie, které k pulpě proniknou zubním kazem. Infekce pak postupuje dále kořenovými kanálky směrem ke hrotu kořene, kde vyvolává zánět v okolní kosti. Cílem léčby je v těchto případech odstranění infekčního obsahu a zbytků tkání („nervu“) ze systému kořenových kanálků zubu a hermetické zaplnění těchto kanálků tak, aby se zabránilo novému vstupu infekce.

pred

obr. 1

po

obr. 2

Obr. 1: Zub před revizí nezdařeného ošetření kořenových kanálků. V systému kořenových kanálků zůstala infekce (snímek z roku 2007). Obrannou tkáň značí šipka.

Obr. 2: Zub po endodontickém ošetření a opatřený korunkou (snímek z roku 2013). Obranná tkáň kolem hrotu kořene na snímku už není patrná.

ico_arrow

 

 

Nové možnosti – využití operačního mikroskopu

Operační mikroskop podstatně zvyšuje přesnost práce, a tím i zlepšuje výsledky ošetření. Co lépe vidíme, můžeme lépe ošetřit. Čtyř až dvacetičtyřnásobné zvětšení umožní odhalit anatomické detaily zubu, které nejsou prostým okem viditelné. Mezi ně patří např. „nadpočetné“ kořenové kanálky, které z hlavního kanálku mohou odstupovat až po několika milimetrech společného průběhu. Pokud nejsou ošetřeny, stanou se často příčinou přetrvávajících bolestí nebo zánětů po zaplnění zubu. Podle statistiky je při konvenčním ošetření pouze v 5 -10 % případů u horní šestky nalezen a ošetřen čtvrtý kořenový kanálek. Při studiích prováděných s využitím operačního mikroskopu byl tento čtvrtý kanálek prokázán u více než 90 % těchto stoliček.ico_arrow

mikroskop


 

Průběh ošetření

V průběhu této léčby používáme moderní anestetika, která ve většině případů umožňují provádění tohoto zákroku zcela bezbolestně. K zajištění suchého pracovního pole – jedné z podmínek zajišťujících kvalitní výsledek – používáme kofferdam, který přináší řadu výhod. Zabraňuje přístupu slin a tím i dalších bakterií do nitra kořenových kanálků, zabraňuje průniku dezinfekční prostředků používaných k dezinfekci kořenových kanálků do úst pacienta. Endometrie – způsob stanovení správné délky kořenových kanálků. K potvrzení správnosti měření se navíc zhotovuje kontrolní rentgenový snímek. Moderní nástroje k opracování kořenových kanálků také významně ovlivňují výsledky ošetření. Běžná je kombinace ručních a rotačních nástrojů.

Resekce kořenového hrotu

Dříve se často ošetření kořenových kanálků doplňovalo tzv. resekcí kořenového hrotu. Resekce je chirurgický výkon, při němž lékař po odklopení dásně odstraní špičku kořene, kde se předpokládala příčina komplikací. Z dnešního pohledu se indikační spektrum velmi zúžilo. Resekce kořenového hrotu má v zásadě naději na úspěch v případě, že kořenová výplň ve zbývající části kořenových kanálků není infikována.

Proč se vyplatí kvalitní ošetření kořenových kanálků

Kvalitní ošetření kořenových kanálků je spojeno s nezanedbatelnými finančními náklady. Alternativou k tomuto ošetření je však extrakce. Pro zachování žvýkací funkce a zabránění posunu sousedních zubů do vzniklé mezery je chybějící zub třeba nahradit. V úvahu připadá můstek, implantát nebo – v případě, kde chybí větší množství zubů – snímací protéza. Pokud se pacient nechce smířit s představou „vyndavacích zubů“ a situace v ústech to dovoluje, je ošetření můstkem spojeno s nutností preparace zubů ohraničujících mezeru v chrupu. Preparace vitálních zubů (zubů se „živým nervem“) je vždy spojena s rizikem, že bude nakonec třeba ošetřit jejich kořenové kanálky. Toto ošetření se pak celkově finančně blíží ošetření implantátem. A cena implantátu je zpravidla vyšší než ošetření kořenových kanálků a opatření zubu korunkou.