Úrazy

                                    

 

 

 

Úrazy předních zubů u dětí

Tyto úrazy se rozlišují podle svého rozsahu a závažnosti a dále podle toho, jak naléhavě potřebují zákrok. Odlomení velice malého kousku skloviny se někdy může obejít i bez zásahu lékaře. U rozsáhlejších fraktur je důležité pokusit se úlomek zubu najít, protože zubní lékař by jej při opravě defektu mohl k zubu znovu přilepit. Pokud lomná linie zasahuje do dutiny s nervem, je třeba vyhledat ošetření co nejdříve. To platí i pro situace, kdy se zub zčásti pohnul ze zubního lůžka. Velmi urgentní řešení vyžaduje příhoda, kdy byl vyražen celý zub i s kořenem. V tom případě je třeba se zubem manipulovat velmi opatrně, tak aby nedošlo k dalšímu poškození povrchu kořene. Znamená to – kořene se pokud možno vůbec nedotýkat a případné nečistoty se nesnažit odstraňovat. Zub by neměl oschnout. Pro tuto situaci se vyrábí speciální roztok ve skleněné dóze s uzávěrem (DENTOSAFE), který je v zahraničí k dispozici např. ve školách a sportovních zařízeních pro děti. Když tento roztok není po ruce, poslouží pro uchování vyraženého zubu dobře i mléko. Prognóza vyraženého zubu se významně zhoršuje, když mezi úrazem a ošetřením uplynou více než dvě hodiny, po které je zub mimo zubní lůžko. V některých případech musí zubní lékař provést u poraněného zubu ošetření kořenového kanálku. Jde v podstatě o odstranění poškozené zubní dřeně (lidově nervu) z kořenového kanálku. Poškozená zubní dřeň je totiž jen velmi málo schopna regenerace. Kořenový kanál se po odpovídající preparaci zaplní. Zub tímto způsobem správně ošetřený může sloužit stejně dobře a dlouho jako zub zdravý.